Om Andningsproblem hos mops

 


OM ÖGONSKADOR HOS MOPS

Rasklubben MO MopsOrden har nu publicerat en utvärdering av det Ögonprojekt man initierade 2003 och som avslutades 2008.

Sammanställningen är gjord av leg. vet. Anna Arvill och publiceras i medlemstidningen Mops Allehanda nr. 3, 2011 på sidorna 34-35.


177 stycken mopsar med medelålder 3,3 år undersöktes av 12 ögonveterinärer. Könsfördelningen är relativt jämn. Man kan alltså konstatera, att ganska få hundar har deltagit i projektet under de 5 åren och att de flesta är unga.

Ögonveterinärerna har undersökt: Ögonställning och Syn, Anatomi, Tårfilm, Blinkningar och Corneasensibilitet, Ögonlock och Keratit - det senare innebär hornhinneinflammation med förändringar i hornhinnan, som blir mer eller mindre ogenomskinlig (pigmentöverväxt, ärrbildning, vätskesvullnad och kärlnybildning, som kan leda till kraftigt nedsatt syn eller funktionell blindhet).

I sammanställningen konstateras, att skador på ögonen är mycket vanligt på mopsar och att hanar är värre utsatta (24% av de undersökta tikarna och 45% av hanarna hade ögonskador). Av dessa har c:a 20% haft skador på båda ögonen eller flera gånger på samma öga.

De flesta skadorna är hornhinnesår av en eller annan orsak, men 7% var framfall, s.k. prolapser (hela ögat "trillar ut" ur den alltför grunda ögonhålan).

Slutsatsen är att en stor del av riktigt unga mopsar har förändringar även i ganska grav omfattning och att andelen utan förändringar på ögonen avtar med åldern. Förändringarna på hornhinnorna förvärras med tiden åtminstone fram till 7-8 årsåldern.

I sammanställningen konstateras avslutningsvis, att frekvensen ögonskador av olika slag är skrämmande hög och att hanarna är värre utsatta än tikarna.


BAKGRUND:

Enl. Jordbruksverkets föreskrifter för avel och Europarådets konvention är det bl.a. inte tillåtet att använda hundar i avel som för vidare anlag till sin avkomma som medför stor risk för: "allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar" eller exempelvis "med stor sannolikhet bär ett recessivt sjukdomsanlag i dubbel uppsättning - eller ett enkelt recessivt sjukdomsanlag såvida inte parning sker ned individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag". Avel som kan medföra lidande för hund eller katt är förbjuden och detta gäller ALLA personer oavsett ev. medlemskap, som tar valpar på sin tik eller låter sin hanhund betäcka - även blandraser och oregistrerade hundar.

Utdrag ur Svenska Kennelklubbens Grundregler fr.o.m. 2009 som gäller varje medlem i SKK: Moment 2:3 " --- att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman." Moment 4:4 "att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning."

 
Design www.friskafrallor.info