This page in English

Vänligen följ alla länkar i texten nedan för källor och referenser!
 


OM ANDNINGSPROBLEM

Fransk Bulldogg Klubbs strategi har i flera år varit att få till stånd ett centralt register över hundar, som har opererats i andningsorganen för att utesluta dem ur avel. Veterinärkåren och SKK har haft olika invändningar mot en sådan registrering. Dokumentet RAS - Rasanpassad avelsstrategi, utarbetad och gällande från 2012 beskriver utförligt de andningsproblem, som finns i rasen och betonar, att hundar som uppvisar sådana symptom inte ska användas i avel. Uppfödare och framgångsrika utställare brukar hävda, att deras hundar inte har några andningsproblem.

RAS - Rasanpassad avelsstrategi för fransk bulldogg

Fransk och engelsk bulldogg införs båda i ett slutet röntgenscreening-databasprojekt för trachealhypoplasi hos amerikanska OFA.

FBK Rasklubben för fransk bulldogg
har hittills inte varit intresserad av ett initiativ att luftvägsröntga frallorna. Båda raserna har ofta missbildade och trånga andningsvägar i likhet med mops och andra kortnosiga raser. Luftstrupen kan medfött vara så trång och tunn, att det kan jämföras med att ständigt tvingas andas genom ett sugrör.

En hund måste ha en tillräckligt lång hals, som ger plats åt en normalt utvecklad luftstrupe. Jämför en svenskfödd nordisk champion från 1975 med dagens utställningsvinnare:


Det vore mycket vunnet om bara frallor med normal luftstrupe användes i aveln och ifall alla uppfödarna luftvägsröntgade avelsdjuren innan parning. Luftvägsröntgen kräver ingen omfattande specialkunskap och ingen sedering och är på så vis enklare och billigare än den HD-röntgen, som är obligatorisk för många andra raser - utan att ägarna erhåller några kostnadsersättningar.

Motion till rasklubben FBK årsmöte ang. Luftvägsröntgen 13 mars 2010Nosen har oftast medfött knipta näsborrar, som dras ihop vid inandning vilket orsakar en ständig nästäppa. Gå till acvs.org för att se exemepel på stenotiska s.k. knipta näsöppningar (fig. 3) och normala näsöppningar (fig. 3a) och mer.

Slemhinnorna i andningsvägarna svullnar och förtjockas dessutom kroniskt, när hunden ständigt måste anstränga sig för att få tillräckligt med luft ner till lungorna. Det blir inte bättre av att gomseglet ofta är för långt och täpper till svalget vid varje andetag. Hur andningen fungerar hos visas tydligt på videon upplagd på webben av en tysk veterinärklinik:


< B>Långt gomsegel Tierklinik Kaiserberg

En kortnosig hund har samma strukturer i näsa och svalg som en hund med normal noslängd - men på en mycket mindre och hopknycklad yta. Därför är gomseglet hos en fralla ofta alldeles för långt och täpper till svalget vid varje andetag.
Datortomografi från Universitetsdjurkliniken i Leipzig av luftvägarna hos en hund med normal noslängd och en kortnosad ras:

En hund måste ha tillräckligt lång nosrygg för att ett lagom långt gomsegel ska få plats. Det är knappast möjligt för en mycket kortnosad ras att andas naturligt och obehindrat.


Knipta näsborrar

En hund måste ha vidöppna näsborrar för att tillåta normal andning genom näsan.

Det förekommer, att man diskret opererar långa gomsegel och knipta näsborrar - och det finns franska bulldoggar, som verkar kunna röra sig och andas obehindrat. En fralla som behövt opereras i andningsvägarna skall förstås inte användas i avel.
Den här frallan ha just kommit hem från en lång promenad och har massor av energi kvar, utan att vara nämnvärt andfådd - opererad eller inte:

Fransk bulldogg har likt alla kortnosiga hundar speciellt begränsad andnings-kapacitet vid stress och ansträngning i varmt väder, eftersom få kan andas effektivt med öppen mun och hängande tunga. Riktigt illa blir det ifall saliven som följd av den ansträngda andningen och det långa gomseglet piskas till ett hårt skum, som liknar vispad marängsmet och kan orsaka kvävning. Det sega salivskummet kan i bästa fall smälta ner, om man sprutar citronsaft från en plastcitron i hundens mungipor.

DET ÄR VIKTIGT, ATT ALDRIG LÅTA EN KORTNOSAD HUND BLI öVERHETTAD OCH STRESSAND ELLER ANSTRÄNGD I VARMT VÄDER!
--- Svalka av hunden med inte alltför kallt vatten på hela kroppen om den blir för varm och håll den i stillhet, i skuggan! ---

I värsta fall kan en fralla eller mops och andra kortnosade raser drabbas av värmeslag eller luftvägskollaps, som är direkt livshotande. Luftstrupen (trachea) liknar en gammaldags duschslang i badrummet och hålls öppen av tunna broskringar - som kan gå sönder och klämmas ihop - likt förbrukade häftklammrar - när påfrestningen på dem blir alltför stor.


Frallan Louis i Berlin har svans, nosrygg och öppna näsborrar.

Se här ännu en ursprunglig gammal och sundare frallatyp.

Ingen uppfödare vill avla fram och sälja funktionhindrade valpar.
Alla ägare skulle föredra en fralla med normal andningskapacitet:

- varför inte gå tillbaka lite till gamla goda utställningsideal
från förr - för bättre hälsa och funktion i framtiden?

Tillräcklig noslängd och öppna näsborrar ger god andning
och en god livskvalitetMålning av Carl Reichert, österrike 1874
- Encore Editions

Frances Mabel Hollams "Buzzy" England 1877 -1963


Två likaså europeiska moderna typer av fransk bulldogg på Flickr - Photo Sharing! med helt olika nosparti:

SKKs uppfödare måste följa gällande rasstandard och avla på frallor, som prisbelönas på utställningar
och valpköpare kan välja den typ av fransk bulldogg de vill äga och leva tillsammans med.

- Ansvaret ligger egentligen nu främst hos ras- och kennelklubbar och utställningsdomare -

SKK Play sommaren 2012:
Att bedöma hundars andning
- videoanvisningar till utställningsdomarna -

Vad gör SKK's Rasklubbar? Läs här på Valporama

Extremaveln i många raser skulle inte kunna fortgå utan en alltmer avancerad djursjukvård, där de hälsoproblem som uppstår överlåts till valpköparna och deras veterinärer och försäkringsbolag.


Luftvägsrelaterade problem hos brachycephala hundraser
Uppsats av J. Haraldsson, SLU 2010

Citat:

"De svenska rasklubbarna är medvetna om att problemet existerar och råder medlemmarna att inte använda hundar med andningsproblem för avel. Då det i nuläget inte finns något kontrollprogram eller krav på veterinärintyg för att få använda hundar inom de hårdast drabbade raserna för avel så efterföljs inte råden från rasklubbarna i någon större utsträckning."

"Det viktigaste är att ordentliga åtgärder, som till exempel införande av hälsoprogram med krav på veterinärintyg eller förändrad rasstandard för hårt drabbade raser, sätts in nu. Det är inte försvarbart eller ens lagligt att hundar ska behöva lida på grund av en rasstandard som negativt påverkar deras naturliga funktioner."


BAKGRUND:

Enl. Jordbruksverkets föreskrifter för avel och Europarådets konvention

är det bl.a. inte tillåtet att använda hundar i avel som för vidare anlag till sin avkomma
som medför stor risk för: "allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar" eller exempelvis
"med stor sannolikhet bär ett recessivt sjukdomsanlag i dubbel uppsättning - eller ett enkelt
recessivt sjukdomsanlag såvida inte parning sker ned individ som är konstaterat fri från
motsvarande anlag".
Avel som kan medföra lidande för hund eller katt är förbjuden och detta gäller
ALLA personer oavsett ev. medlemskap, som tar valpar på sin tik eller låter sin
hanhund betäcka - även blandraser och oregistrerade hundar.

Smådjurskliniken vid universitetet i Leipzig påpekar att tyska Djurskyddslagen i princip förbjuder denna form av avel: I §11b fastslås: "Det är förbjudet att föda upp ryggradsdjur ..., om därmed måste räknas, att hos avkomman, ...ärftligt betingade kroppsdelar eller organ för artens bruk felas eller är odugliga eller förändrade och härigenom uppkommer smärtor, sjukdomar eller skador."

Utdrag ur Svenska Kennelklubbens Grundregler fr.o.m. 2009 som gäller varje medlem i SKK:
Moment 2:3 " --- att i avelsarbetet undvika parningskombination som utifrån tillgänglig information
ökar risken för allvarlig sjukdom/funktionshinder hos avkomman."
Moment 4:4 "att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med
sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning."

Om andningsproblemen hos mops

 
Design www.friskafrallor.info