Nytt: Degenerativ Myelopati
 


OM HYPOTHYREOS - och andra sköldkörtelrubbningar

Doggy Rapport nr. 4, 2007 sid. 28-32

Orsakerna till störningar i sköldkörtelfunktionen hos bulldogg kan vara flera. Vanligast är enl. www.bulldogchannel.com en inflammation i sköldkörteln p.g.a. att immunsystemet attackerar körteln av misstag. Näst vanligast är en nedbrytning av sköldkörteln utan tecken på inflammation och av okänd orsak. Tredje vanligast är tumörbildning i sköldkörteln.

Ev. ärftlighet kan antagligen skifta med tillstånden enl ovan. Enligt den amerikanska rasklubben för engelsk bulldogg finns en genetisk form liknande den mänskiga Hashimotos sjukdom.

Även hos fransk bulldogg finns en ärftlig rasbunden disposition till hypothyreos. Tillståndet är kanske inte ovanligt, men upptäcks sent om allergier m.m. felaktigt misstänks i första hand.

Hur vanlig är åkomman hos fransk bulldogg?

Rasklubben för fransk bulldogg i NSW Australien beräknar enl. en artikel på webbplatsen antalet frallor med låg sköldkörtelfunktion till 8-10%, de flesta i åldern över 5-6 år. Hudproblem utöver hypothyreos anser man annars är få:

"--- Hypothyroidism does occur in the breed - there is a small but significant percentage of hypothyroid French Bulldogs seen in general practice - probably around 8-10% in older dogs, generally over 5-6 years of age. Symptoms seen generally include bilateral hair loss and thinning of the coat, low fertility (less common) and obesity. Treatment involves replacing thyroid hormones and regular checks initially to ensure the condition is under good control. Within 6 weeks most dogs are under very good control.
Skin Conditions Other than thyroid problems, skin health is generally very good. Some cases of grass allergy are seen where dogs will bite and chew their feet - this is more commonly seen in pied dogs. ---"

Om den antagna siffran ovan stämmer, måste detta anses vara en hög frekvens av rasbunden ärftlig disposition för sköldkörtelrubbningar och en hund som har fått diagnosen skall då inte användas i avel - i enlighet med SKKs Grundregler:


BAKGRUND:

Enl. Jordbruksverkets föreskrifter för avel och Europarådets konvention
är det bl.a. inte tillåtet att använda hundar i avel som för vidare anlag till sin avkomma
som medför stor risk för: "allvarliga sjukdomar eller funktionsnedsättningar" eller exempelvis
"med stor sannolikhet bär ett recessivt sjukdomsanlag i dubbel uppsättning - eller ett enkelt
recessivt sjukdomsanlag såvida inte parning sker ned individ som är konstaterat fri från
motsvarande anlag".
Avel som kan medföra lidande för hund eller katt är förbjuden och detta gäller
ALLA personer oavsett ev. medlemskap, som tar valpar på sin tik eller låter sin
hanhund betäcka - även blandraser och oregistrerade hundar.


Enligt Svenska Kennelklubbens Grundregler som gäller varje medlem i SKK:
- Det är inte tillåtet att avla på hundar som har citat: "en känd genetisk belastning"
som innebär ökad risk för att avkomman ska bli sjuk eller uppvisa tecken
på funktionshinder. Läs särskilt momenten 2:3 och 4:4.


Litteraturförteckning:
Artiklar om thyroidproblem och samband med beteendestörningar och kramper m.m.
av D.V.M. W. JEAN DODDS med flera.

 
Design www.friskafrallor.info