In English: Breathing problems - Degenerative MyelopathySvenska Kennelklubben lägger i praktiken föga vikt vid
Rasklubbarnas utarbetade RAS - Avelsstrategier.

Alla hundar med giltig stamtavla registreras mot avgift och
alla kullar utannonseras av SKK oavsett om resp.
uppfödare har föjt rekommendationerna eller ej.

- MOPSAR UTNYTTJAS AV HUNDHANDLARE -

Massimporten verkar minska något 2014:
Nu 190 carlino + pug + mops annonser till salu på
spanska annonssajten - ibland inte registrerade
i L.O.E. eller med med falska papper
www.segundamano.es

Franska sajten har nu 707 carlin, mopsannonser,
många inte heller registrerade i L.O.F.
www.leboncoin.fr

Även lagligt införda hundar kan bära dödliga sjukdomar:
Sverige kräver inga friskintyg mot en rad allvarliga infektioner
som sprids i USA och Europa, exempelvis
parasiter, virus eller bakterier: leishmania, hjärtmask,
hepatozoon, brucella, leptospira, babesia och erlichia.

- En del "svenskfödda" valpar är nu livmoderimporterade -

SvD 2013-04-02:
Illegalt införda valpar registreras som avkommor till svenska tikar.

SvD berättar om en fransk bulldoggsvalp som varnande exempel.

Valparna får då en falsk stamtavla av SKK och säljs till höga priser
och kan veterinärvårdsförsäkras.
Försäkringsbolaget IF vill varna köpare.
Agria känner till att bedrägerier förekommer.

"SKK har försökt skärpa kontrollerna" - säger man.

En veterinärvårdsförsäkring kanske inte gäller för alla
sjukdomar som ev. fanns med, när försäkringen tecknades.

Google translations

PARA ALDRIG TVÅ MOPSAR SOM BÅDA HAR NÄRA SLÄKTINGAR
SOM HAR LIDIT AV SAMMA ÄRFTLIGA SJUKDOM
- kolla upp mopsarnas föräldrar och alla syskon innan parning -
TA DOLDA ANLAGSBÄRARE, SOM LÄMNAT
VALPAR MED HUDPROBLEM UR AVELN!

Mops - Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
Utfärdade av SKK gällande fr. 2011-01-10:

I rasen förekommer allvarlig risk för hälsoproblem.

• andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar
i form av otillräckligt utrymme i svalg och bröstkorg
och/eller knipta näsborrar
• alltför kort nosrygg med överdriven mängd lös hud
och hårda pälshår på nosrynkan
som stör ögonens och nostryffelns funktion.
Standardtexten har inte krav på nosrynka, varken hel eller delad!

• korta, öppna bröstkorgar med för korta revben
och kort bröstben
Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andningen,
hud- och ögonstatus och bröstkorgen.

SKK Play sommaren 2012:
Att bedöma hundars andning
- videoanvisningar till utställningsdomarna -

Vad gör SKK's Rasklubbar? Läs här på Valporama

Rasklubben MopsOrden Ögonprojekt 2003 - 2008
Referat av sammanställning


 friskamopsar.info
OM ALLA MOPSARS HÄLSA
 
 Hud och päls

Hudsjukdomar


Allergi, klåda

Demodex - hårsäcksskabb
fåtal små runda kala fläckar


Furunkulos  Benstomme och leder

Skelettsjukdomar


Hemivertebra -
Kotmissbildningar


Patella -
knäledsluxation

DKK Avelsrestriktioner fr om 2011

HD -
Höftledsdysplasi

DKK Avelsrestriktioner fr om 2005  Immunförsvar

Demodicos -
generell utbredd demodex


Forskningsprojekt 2010-11


Allergier, atopisk dermatit

Sköldkörtelrubbningar

CHV-1 Valpdödlighetsyndrom Andning och hjärta


Studentrapport 2007
SLU Skara


ANDNINGSPROBLEM:

Upplagt 2010-10-08
Långt gomsegel och
Knipta näsborrar


Hjärtfel


 

  Neurologiska åkommor


Epilepsi, kramper


GENTEST Finland:
Ärftlig mopsencefalit


Svaghet i bakdelen

GENTEST U.S.A:
Degenerativ Myelopati 

 
En frisk och trevlig ras  ... med några få undantag
 

Ägarna upplever i allmänhet mopsen som en sund och robust liten hund med hänsyn till dess speciella anatomi och karaktär.
En ung och livlig hund kan råka ut för skador och med åldern kommer krämporna, precis som hos människor. Men hundar avlas i små populationer med liten genetisk variation.
Därför finns inom alla raser vissa, släktbundna sjukdomar. Uppfödarna strävar var o. en efter att undvika dem. Principen är att bara använda friska mopsar i aveln - och att aldrig para en hane och en tik, som båda har nära släktningar, vilka lider av samma defekt eller sjukdom.

Läs Rasklubbens Avelspolicy
för mops


Lagar och förordningar
om hundavel

 

Problemet är att få veta vilka mopsar, som har drabbats av olika sjukdomar och defekter - och vilka, som kan vara dolda anlagsbärare utan att själva ha drabbats av åkomman. Ärftliga sjukdomar borde vara anmälningspliktiga och registreras på individnivå.

T.o.m. blandraser ärver faktiskt sina föräldrars anlag. Både de svenskfödda och importerade mopsarna kan likaså ha olika ärftliga sjukdomar och defekter.
Kanske är de inte alls många?

Målet är, att ALLA mopsar ska leva friska länge - hjälp till att kartlägga sjukdomar och defekter hos samtliga mopsar!

- Anlagsbärare får inte -
användas i avel

Vad anser Veterinärförbundet?
"Kraftfulla åtgärder mot extremaveln måste vidtas

Svenska Kennelklubben
vill enligt sina stadgar främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. I ett berömvärt utspel 1996 sade sig SKK vilja initiera en diskussion om rasstandarderna och tolkningen av dessa för vissa hundraser. Sådana överdrifter i hundars utseende som kan leda till hälsoproblem skulle enligt ett pressmeddelande från SKK den 2 maj 1996 inte premieras - varken på hundutställningar eller i avelssammanhang.
 
Verkligheten idag, tio år senare, ser tyvärr annorlunda ut. De extrema avelsidealen har starkare fotfäste än någonsin, och hundarna blir lidande.
Veterinärförbundets djurskyddskommitté har diskuterat frågan, och hoppas nu att SKK återupptar sitt arbete för stoppa den pågående extremaveln. Veterinärförbundet deltar gärna i diskussioner eller aktiviteter för att förändra utvecklingen, men anser att dagens utseendefixering inom svensk hundavel gått så långt att kraftfulla åtgärder måste vidtas."

Läs Svensk Veterimärtidnings ledare
i sin helhet


Hälsoläget för mops

Sjukdomar och defekter finns i alla raser:


Försäkringsbolaget Sveland har fortfarande år 2010 mops i den
näst högsta premiegruppen 5 tillsammans med Alaskan malamute, Bostonterrier, Bracco italiano, Cane corso, Greyhound,Groenendael, Keeshond, Pyrenéer, Skotsk terrier, Weimaraner, Welshcorgi pembroke och Welsh terrier
25 andra raser ligger i den allra högsta premieriskgruppen
och borde egentligen också kartläggas.

SKK Svenska Kennelklubbens Grundregler
"Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:
---
2:3 att följa SKKs hälsoprogram och inom ramen för detta endast använda hund som inte uppvisar tecken på sjukdom,funktionshinder eller har en känd genetisk belastning som innebär ökad risk för att avkomman ska bli sjuk eller uppvisa tecken på funktionshinder."
---
4:4 att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning."

 
Informationen länkar bl.a. till Doggy Rapport, Sv Veterinärförbund, SVA och FBK Sverige.

www.friskafrallor.info

Kontakt:
webmaster@friskamopsar.info


Enligt lagarna om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den juli 2003 och 2011,
ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta.
En cookie är en lite textfil som lagras på din dator och som innehåller information.
Du kan ställa in Din webbläsare att inte acceptera cookies.
StatCounter, Google och andra externa internettjänster
samlar automatiskt sådan trafikinformation.

- För externa länkar ansvaras ej -

JAG ACCEPTERAR

JAG AVSTÅR

site stats


Mopsen förr och nu - vad extrem utställningsavel har lett till idag

Site Template by TheBigPOP Website Design