In English: Breathing problems - Degenerative Myelopathy

Google translations
Svenska Kennelklubben lägger i praktiken föga vikt vid
Rasklubbarnas utarbetade RAS - Avelsstrategier.

Alla hundar med giltig stamtavla registreras mot avgift och
alla kullar utannonseras av SKK oavsett om resp.
uppfödare har föjt rekommendationerna eller ej.

- FRANSK BULLDOGG UTNYTTJAS AV HUNDHANDLARE -

Massimporterna verkar minska - fr.o.m. 2014
annonserar endast djurbutiker spanien-
uppfödda frallevalpar på sajten
www.segundamano.es

På Blockets dottersajt i Frankrike finns däremot
ännu 2.490 fralle-annonser, många
s.k. "type b.f." och ej registrerade i L.O.F.
www.leboncoin.fr

- En del "svenskfödda" valpar är livmoderimporterade -

Även lagligt införda hundar kan bära dödliga sjukdomar:
Sverige kräver inga friskintyg mot en rad allvarliga infektioner
som sprids i USA och Europa, exempelvis
parasiter, virus eller bakterier: leishmania, hjärtmask,
hepatozoon, brucella, leptospira, babesia och erlichia.

SvD 2013-04-02:
Illegalt införda valpar registreras som avkommor till svenska tikar.

SvD berättar om en fransk bulldoggsvalp som varnande exempel.

Valparna får då en falsk stamtavla av SKK och säljs till höga priser
och kan veterinärvårdsförsäkras.
Försäkringsbolaget If vill varna köpare.
Agria känner till att bedrägerier förekommer.

"SKK har försökt skärpa kontrollerna" - säger man.

Expressen.se

En veterinärvårdsförsäkring kanske inte gäller för alla
sjukdomar som ev. fanns med, när försäkringen tecknades.

PARA ALDRIG TVÅ FRALLOR SOM BÅDA HAR NÄRA SLÄKTINGAR
SOM HAR LIDIT AV SAMMA ÄRFTLIGA SJUKDOM
- kolla upp frallornas föräldrar och alla syskon innan parning -
TA DOLDA ANLAGSBÄRARE, SOM LÄMNAT
VALPAR MED HUDPROBLEM UR AVELN!

THE FRENCH BULLDOG CLUB OF ENGLAND HEALTH SCHEME
Presentation
FBCofE Domaranvisningar: Judging for Health

Fransk bulldogg - SRD Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar
Utfärdade av SKK gällande fr. 2011-01-10:

Rasens extrema konstruktion, bland annat med förkortad skalle
och underutvecklad nosrygg och svans,
gör att överdrifter medför allvarliga hälsorisker.


I rasen förekommer
andningsbesvär som kan förknippas med trånga andningsvägar
på grund av alltför kort nos, otillräckligt utrymme i svalg
och/eller bröstkorg och även knipta näsborrar
för kort nos och för stora ögon vilket ökar risken
för ögonskador och inflammationer,
"nospartiets längd skall vara ungefär 1/6 av huvudets totala längd"
överdrivet korta proportioner i hals och rygg och otillräckliga vinklar
i bak- och framställ som kan ge upphov till kraftlösa, släpande rörelser.

Särskild uppmärksamhet ska därför fästas vid andning, nosryggen, ögon
och att "rörelserna skall vara fria" och aktiva.
Standarden frågar efter en hund som är kompakt och samlad, men
som inte får ha överdrivet korta proportioner.
Medfödd avsaknad av svans är diskvalificerande.
Hundar som andas och rör sig obehindrat och har en god hud- och ögonstatus
och en synlig, icke fixerad svans ska värderas högt.


Rasklubbens genomgång av domarnas kritiklappar utställningsåret 2012 visar
att bara 19 uställda hundar av 1.565 har några noteringar i SRD-fältet.
Negativa hälsokommentarer i domarkritiken verkar oftast inte
ha medfört någon nedsättning av utställningspriset.

SKK Play sommaren 2012:
Att bedöma hundars andning
- videoanvisningar till utställningsdomarna -

SKK anordnar en konferens för uppfödare av trubbnosraser den 27 februari 2016:

Ordf. i French Bulldog Club of England medverkar tillsammans med andra experter

Vad gör SKK's Rasklubbar? Läs här på Valporama


 friskafrallor.info
OM FRANSKA BULLDOGGARS HÄLSA
 
 Hud och päls

Furunkler -
hårsäcksinfektioner


Allergi, klåda

Demodex - hårsäcksskabb
fåtal små runda kala fläckar


Eksem m.m.  Benstomme och leder

Diskbråck


Hemivertebra -
Kotmissbildningar

Tillbakabildad svans
- se bilder!

Patella -
knäledsluxation


HD -
Höftledsdysplasi

- FBK statistik  Immunförsvar

Demodicos -
generell utbredd demodexAllergier, atopiska
Doggy Rapport sid. 9


Autoimmuna sjukdomar
Hypothyreos - sköldkörtelrubbningar

CHV-1 Valpdödlighetsyndrom Andning och hjärta


Doggy Rapport 01/99

1. Andningsproblem
2. Epilepsi


ANDNINGSPROBLEM:

Trång luftstrupe -röntgenprojekt

Långt gomsegel och
Knipta näsborrar


Hjärtfel


 

  Neurologiska åkommor


Medfödd dövhet

- oavsett pälsfärg -
Blåögd/vit merle-syndrometAvel med Vit och Merle

Epilepsi, kramper

Hjärninflammation

Svaghet i bakdelen
Nu finns ett gentest för
Degenerativ Myelopati:
DM DNA-test i U.S.A.


  Ögonsjukdomar


HC Ärftlig katarakt

- Unghundsgråstarr
HC DNA-test i England 

 
En robust och trevlig ras  ... med några få undantag
 

Ägarna upplever i allmänhet fransk bulldogg som en sund och härdig hund med hänsyn till dess speciella anatomi och karaktär.
En ung och livlig hund kan råka ut för skador och med åldern kommer krämporna, precis som hos människor. Men hundar avlas i små populationer med liten genetisk variation.
Därför finns inom alla raser vissa, släktbundna sjukdomar. Uppfödarna strävar var o. en efter att undvika dem. Principen är att bara använda friska frallor i aveln - och att aldrig para en hane och en tik, som båda har nära släktningar, vilka lider av samma defekt eller sjukdom.

RAS - Rasanpassad Avelsstrategi
för fransk bulldogg fr.o.m. 120901


Lagar och förordningar
om hundavel

 

Problemet är att få veta vilka frallor, som har drabbats av olika sjukdomar och defekter - och vilka, som kan vara dolda anlagsbärare utan att själva ha drabbats av åkomman. Ärftliga sjukdomar borde vara anmälningspliktiga och registreras på individnivå.

T.o.m. blandraser ärver faktiskt sina föräldrars anlag. Både de svenskfödda och importerade frallorna kan likaså ha olika ärftliga sjukdomar och defekter.
Kanske är de inte alls många?

Målet är, att ALLA frallor ska leva friska länge - hjälp till att kartlägga sjukdomar och defekter hos samtliga franska bulldoggar!

Vad anser Veterinärförbundet?
"Kraftfulla åtgärder mot extremaveln måste vidtas

Svenska Kennelklubben
vill enligt sina stadgar främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar. I ett berömvärt utspel 1996 sade sig SKK vilja initiera en diskussion om rasstandarderna och tolkningen av dessa för vissa hundraser. Sådana överdrifter i hundars utseende som kan leda till hälsoproblem skulle enligt ett pressmeddelande från SKK den 2 maj 1996 inte premieras - varken på hundutställningar eller i avelssammanhang.
 
Verkligheten idag, tio år senare, ser tyvärr annorlunda ut. De extrema avelsidealen har starkare fotfäste än någonsin, och hundarna blir lidande.
Veterinärförbundets djurskyddskommitté har diskuterat frågan, och hoppas nu att SKK återupptar sitt arbete för stoppa den pågående extremaveln. Veterinärförbundet deltar gärna i diskussioner eller aktiviteter för att förändra utvecklingen, men anser att dagens utseendefixering inom svensk hundavel gått så långt att kraftfulla åtgärder måste vidtas."

Läs Svensk Veterimärtidnings ledare i sin helhet

Hälsoläget för fransk bulldogg


Sjukdomar och defekter finns i alla raser:
Försäkringsbolaget Sveland har år 2010
fransk bulldogg i den allra högsta premieriskgruppen 6 tillsammans med Amerikansk Bulldogg, Basset Hound, Berner sennen, Bordeaux dogg, Bouvier des flandres, Boxer, Bullmastiff, Bullterrier, Dobermann, Engelsk Bulldogg, Grand Danois, Grosser schw sennen, Hovawart, Irländsk Varghund, Mastiff, Napoletansk Mastiff, New foundland, Old english sheepdog, Olde english bulldogge, Riesenschnauzer, Rottweiler, Sharpei, Skotsk hjorthund och S:t Bernhard.
De 24 övriga raserna borde egentligen också kartläggas.

SKK Svenska Kennelklubbens Grundregler
"Det åligger varje medlem i SKK-organisationen:
---
2:3 att följa SKKs hälsoprogram och inom ramen för detta endast använda hund som inte uppvisar tecken på sjukdom,funktionshinder eller har en känd genetisk belastning som innebär ökad risk för att avkomman ska bli sjuk eller uppvisa tecken på funktionshinder."
---
4:4 att i överlåtelsehandlingen införa om hunden vid tiden för överlåtelsen är behäftad med sjukdom, fel, defekt eller känd genetisk belastning."F.C.I. och SKK Rasstandarder är mycket väl skrivna.
Respektera de fel och diskvalifikationer som finns angivna

- de syftar till att förhindra nedärvningen av allvarliga genetiska defekter,
exempelvis pigment- och organdefekter orsakade av Merle-anlaget:

1. Musgrå pälsfärg är diskvalificerande,
avblekta oregelbundna merletecken
ej heller tillåtna.
Övervägande vita hundar kan ev. vara döva
och/eller vara dolda merle-bärare.
Ljusa ögon ett fel och olikfärgade ögon är också diskvalificerande.

2. Medfödd svanslöshet (agenesi och anouri = 0-3 kotor)
är en diskvalifikation som utesluter från avel och utställning
- även onormalt kort svans anges i rasstandarden som ett fel.
Mutationen orsakar ett fel i en proteinbindning till DNA, som disponerar
för skelettmissbildningar och ryggmärgsbråck.

RAS - Rasspecifik Avelsstrategi antagen av rasklubben FBK
och fastställd av SKK's Avelskommitté 2006-04-26

- gällande alla uppfödare och hanhundsägare, medlemmar eller ej -
sammanfattande utdrag från sidorna10 och11:

"Djur som är behäftade med i rasstandarden angivna diskvalificerande fel
skall av uppfödare/säljare hos SKK beläggas med avelsspärr.
Valpköparen skall informeras om vilket diskvalificerande fel som
hunden är behäftad med samt skall köpesumman reduceras
i enlighet med SKK's rekommendationer."

 
Informationen länkar bl.a. till Doggy Rappport, Sv Veterinärförbund, SVA och FBK Rasklubben för fransk bulldogg.

FRISKAMOPSAR.INFO

Kontakt:
webmaster@friskafrallor.info

FAQ - Svar på vanlig mailfråga

Enligt lagarna om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft juli 2003 och 2011,
ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om detta.
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information.
Du kan ställa in Din webbläsare att inte acceptera cookies.
StatCounter, Google och andra externa internettjänster
samlar automatiskt sådan trafikinformation.

- För externa länkar ansvaras ej -

JAG ACCEPTERAR

JAG AVSTÅR

website page
counter


Övertypning med alltmer förkortad nos, hals, rygg och svans
i utställningsbedömningar och avel
orsakar allvarliga funktionshinder hos avkommorna

Site Template by TheBigPOP Website Design